Portfolio > Holiday Sale 2022

Katahdin and Chimney Pond
Katahdin and Chimney Pond
Oil on canvas
20”x20”
2022