Portfolio > Gloucester, MA : Plein Air

The first days of Spring
The first days of Spring
oil on canvas
16"x20"
2018